They said my eyes were beautiful, so I let them take a closer look on it…
aatropos:

raging-raichel:

aryll:

mutisija:

villancikos:

The Anatomy of a mermaid

yes, thanks.
i hate when people draws mermaid’s tail like it was some sort of goddamn suit on normal human legs like this:

it just doesnt work

christmas has come early

Thank you.

christ thanks so much
Dear Crush

Thân gửi crush…
Ngày hôm nay em đã như oà khóc khi biết anh thích người khác
Ồ anh đã hồi phục rồi kìa…hết thất tình rồi kìa. Tuyệt thật đấy!
Em ước gì chị ấy là em…ước gì anh chú ý đến em hơn một chút
Nhưng thực ra…em chẳng là cái đéo gì cả

Dear my crush
Today I almost broke down and cried when I knew you love someone else
Oh so your heart is no longer broken right? That’s wonderful!
I wish that girl was me… I wish you would pay attention to me
But actually… I am nothing

japng:

source
prussiane:

ItalyPixiv ID: 18904485Member: 明治
Source: 32garden.com
Pixiv ID:1186253Member:もちもち